Stad van wallen en grachten- Naarden Vesting

Voorkant Stad van Wallen en grachten_bewerkt-1

Onlangs heeft de Vereniging Vestingstad Naarden een nieuw boekwerkje ‘STAD VAN WALLEN EN GRACHTEN – NAARDEN-VESTING’ gepresenteerd en aangeboden aan het College van B & W, alsmede aan de leden van de Raad van de Gemeente Gooise Meren.

De boekjes zijn voor € 9,95  te koop bij:

*     Ruijsdael op ’t Hoekje, Ruysdaelplein 1

*     Bezoekerscentrum Naarden Vesting in de Utrechtse Poort, Ruysdaelplein

*     Weegschaalmuseum, Turfpoortstraat 27

Onze voorzitter, Peter Senf, heeft het boekje met de volgende speech aan Miriam van Meerten-Kok, de wethouder van de Gooise Meren overhandigd, die het namens het College van B & W en de leden van de Raad van de Gemeente Gooise Meren in ontvangst heeft genomen:

‘In de thans nog van toepassing zijnde Boekenweek is het passend een nieuw boekwerkje te presenteren.

Een boekwerkje op A.5 formaat met veel foto’s, waarin de lezer kort en bondig de geschiedenis van Naarden kan lezen en uitleg krijgt over de meest belangrijke gebouwen binnen en van de Vesting.

Daaraan is het nodige vooraf gegaan.

Midden 2014 kregen wij bericht van Mirjam Calis van het bezoekerscentrum, dat er een uitgever te Weesp was, die een leuk fotoboekwerkje in concept had met de bijna 700 jaar geschiedenis van Naarden daarin beschreven. Een dergelijk boekje was van belang, omdat er geen Nederlandstalig boekje meer te koop was over Naarden Vesting.

Helaas is dat uiteindelijk niets geworden. In september 2015 heeft de Vereniging Vestingstad Naarden de samensteller moeten laten weten, dat niet tot publicatie overgegaan kon worden.

Ook in die periode kregen wij vraag van de nieuwe eigenaar Eric Klein Woolthuis van de winkel Ruysdael op ‘t Hoekje of er niet een Nederlandstalig boekwerkje was dan wel gemaakt kon worden over de Vesting Naarden. Daarvoor bleek een ruime vraag bij niet alleen toeristen, doch ook bij lokale bedrijven en inwoners van Naarden en buurtgemeentes.

Om die reden is er in november 2015 contact opgenomen met de samensteller van het door ons in 2009 uitgegeven Engelstalige boekje Fortified Town of Naarden Vesting.

Fotograaf Roderick Hulsbergen, hier aanwezig, bleek bereid zijn medewerking daaraan te verlenen. Engelse teksten moesten vertaald worden – en aangepast – verschillende nieuwe foto’s – de naam van de gefuseerde Gemeente moest vermeld worden – de indeling aangepast aan nieuwe wensen.

Klinkt eenvoudig, doch dat heeft een enorme wisseling van mails al dan niet met foto’s teweeg gebracht en discussies over welke tekst bij welke afbeelding.

De Vereniging Vestingstad Naarden biedt met gepaste trots de gemeenschap van Gooise Meren een boekje aan, wat verantwoord historische informatie geeft over de oude Stad Naarden, 1 van de 4 woonkernen van onze nieuwe Gemeente.

Mevrouw Van Meerten, ik mag u met het overreiken van 1 exemplaar tevens een aantal boekwerkjes ter beschikking stellen voor de leden van B&W en de Gemeenteraad, alsmede voor de gemeentesecretaris en de griffier.

Ook voor de aanwezige pers en de lokale verkopers zijn er gratis boekjes beschikbaar.

Met deze overhandiging willen wij niet nalaten uit te spreken, dat dit boekwerkje uitermate geschikt is voor de promotie van een, cultuurhistorisch gezien, meer dan belangrijke woonkern van de Gooise Meren, zijnde de stad Vesting Naarden.

Zegt dat voort !’

 

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.