Welkom

Doelstelling

De Vereniging Vestingstad Naarden werd opgericht in 1978 door een aantal enthousiaste inwoners met het doel de belangen van de Vesting Naarden en haar inwoners op sociaal, historisch en cultureel terrein te bevorderen. In de 10 jaar voor de oprichting, van 1968 tot 1978, waren leden van de Vereniging al actief in de “Werkgroep Stad”.

“Samen de woonomgeving en de leefbaarheid verbeteren” is waar het om draait.

De Vereniging probeert dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het organiseren en coördineren van stadswandelingen en het rondleiden van bezoekers door de Vesting en het opleiden van stadsgidsen en rondleiders;
 • Het organiseren en coördineren van het beklimmen van de kerktoren door bezoekers onder leiding van een gids;
 • Het openstellen van het historisch Stadhuis van Naarden (toegang gratis);
 • Het organiseren van cursussen en lezingen over de rijke historie van de Vestingstad Naarden;
 • Het samen met een werkploeg stoere mannen vervaardigen van affuiten waarop originele kanonslopen worden geplaatst, die in Naarden en Muiden zijn te vinden;
 • Het organiseren van de Naardens vaardagen in de vestinggracht, rondom Open Monumentendag;
 • Het organiseren van ‘Vestingtuin Achterom’ een kleinschalig tuinenfestival in door bewoners opengestelde tuinen;
 • Het organiseren van kleinschalige, lokale evenementen, al dan niet in samenwerking met andere verenigingen en instellingen die hetzelfde doel nastreven, zoals het Historisch Café, een gratis toegankelijke, maandelijkse avond voor iedereen die interesse heeft in de geschiedenis van Naarden;
 • Het (gratis) traditionele kerstkransen vlechten in het Stadhuis van Naarden, compleet met warme chocomel;
 • Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan het Gemeentebestuur. Zo heeft ze met succes geijverd voor het verkrijgen van het predicaat ‘Beschermd Stadsgezicht’.
 • De Vereniging telt nu een paar honderd leden van binnen en buiten de Vesting en heeft een grote inbreng in de lokale samenleving en vertegenwoordigt een groot draagvlak.

  Bestuur

  Zie voor de samenstelling van het bestuur de “Contact” pagina.

  Lidmaatschap

  De Vereniging Vestingstad; Voor mensen met  hart voor de Vesting!

  Lidmaatschap minimaal € 5,- per jaar.

  Rekeningnummer IBAN NL10RABO 0383 707 722 t.n.v. Vereniging Vestingstad Naarden

  wordlid-button

   

  frontkl