Stadhuis bezoeken

Stadhuis Naarden wordt Huis van de Stad

Stadhuis Naarden krijgt een nieuwe bestemming als Huis van de Stad. De gemeente Gooise Meren, eigenaar van het monument, en Stichting Huis van de Stad Naarden hebben de afspraken en de voorwaarden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Op vrijdag 24 december werd het document ondertekend door wethouder Alexander Luijten en Marlo Reeders, voorzitter van de stichting. De ondertekening vond plaats in het Stadhuis zelf. Het doel is om de deuren van het monument vaker te openen en het oude raadhuis in te zetten als verbinder in de stad. Zo zijn naast bezoekers ook verenigingen en stichtingen uit de gemeente er binnenkort welkom en krijgt Gooise Meren Marketing er op verzoek van de gemeente een basis. Ook zal aansluiting worden gezocht bij ondernemers en culturele organisaties in de gemeente.

Meer informatie

Saskia Simons | 06-21527671 | info@huisvandestadnaarden.nl

https://huisvandestadnaarden.nl/

Het Oude Stadhuis van Naarden is gebouwd in 1601 en is een prachtig voorbeeld van Hollandse Renaissancestijl. Het interieur van de benedenverdieping is nog precies zoals het was aan het begin van de 17e eeuw.

Het Stadhuis is open voor bezoekers, van april tot en met oktober. Deze openstelling is op zaterdag, zondag en met feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis en er zijn vrijwilligers van de Vereniging Vestingstad aanwezig om uitleg te geven. Op verzoek kan ook mee gelopen worden naar de voormalige raadzaal boven en de zolder.

Tijdens huwelijksplechtigheden gaat het Stadhuis even dicht.

Zelf vrijwilliger worden? Neem contact op met de coördinator Niels Udo via info@verenigingvestingstad.nl