Ruimtelijke ordening en bouwen

De Vereniging volgt nauwlettend alle ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwen en probeert daarbij sturend op te treden.

Aanvragen van bouwactiviteiten binnen het beschermde stadsgezicht worden beoordeeld op behoud van monumentale waarden. De Vereniging wil de bewoners bewust maken van de consequenties van het wonen in een historische stad. Juist de charme van het ‘oude’ bepaald het karakter van de binnenstad. Zo kan bijvoorbeeld het vervangen van historisch bouwmateriaal als oude dakpannen en van origineel voegwerk in gevels een aantasting van het beschermde stadsgezicht vormen.

Contact: Email: info@verenigingvestingstad.nl

 

Participatie passantenhaven Naarden buiten de Vesting

De vereniging  participeert in de planvorming rond de totstandkoming van een passantenhaven aan de kop van de industriehaven.

Overleggroep Naarden-Vesting

De vereniging heeft zitting in de Overleggroep Naarden-Vesting;

De overleggroep Naarden-Vesting heeft als doel het woordvoerderschap op zich te nemen richting fusiegemeente en toekomstig vestingbeheerder aangaande kwesties die de stad en vestingwerken van Naarden aangaan.

De overleggroep bestaat uit een brede vertegenwoording van in Naarden-Vesting actieve partijen, te weten: het bewonersplatform Naarden-Vesting, de Ondernemersvereniging Naarden-Vesting, de Vereniging Vestingstad, de stichting Vesting Naarden en het Nederlands Vestingmuseum. De overleggroep poogt zoveel mogelijk te handelen en spreken op basis van een gebalanceerde afweging van de belangen van bewoners, ondernemers, toeristen en de cultuur-historische waarden van Naarden-Vesting. Zij richt zich nadrukkelijk op concrete onderwerpen die voor het heden en de toekomst van de Vestingstad Naarden van belang zijn.

Actuele onderwerpen zijn:

  • Parkeerbeleid bij evenementen
  • Herontwikkeling onderkomens op Bastion Oranje
  • Verrommeling van de openbare ruimte
  • passantenhaven

overleggroep.naarden.vesting@gmail.com

Participatie ondergrondse verzamelcontainers Naarden Vesting

De vereniging is momenteel als particpant betrokken bij het proces om te komen tot gescheiden afvalinzameling in de Vesting.

Herinrichting pleinen en straten 

De vereniging volgt de plannen voor herinrichting van de pleinen en straten in de Vesting nauwlettend. Leden van de Vereniging zijn betrokken bij de planvorming als klankbord voor het gemeentebestuur. De Herinrichting van de Markt- en Cattenhagestraat is inmiddels voltooid. Ook het plan voor de verbetering van het Kerkplein en de herinrichting van het Ruysdaelplein zijn in 2015 met instemming van de vereniging grotendeels uitgevoerd.

Participatie totstandkoming visie herinrichting Amersfoortsestraatweg

De vereniging heeft in 2015 deelgenomen aan het participatieproces voor de visie op de inrichting van de Amersfoortsestraatweg. Met name de kansen voor verbeteren van de openheid van de schootsvelden als groene zone rond de Vesting blijven  onze aandacht vragen.

Herziening Bestemmingsplan “Naarden-Vesting “
Als gevolg van de noodzakelijke herziening van het 11 jaar oude bestemmingsplan voor de Vesting is het Bestemmingsplan ‘Naarden-Vesting 2011’ vastgesteld.
Mede dankzij de inbreng van de Vereniging is het plan op een aantal voor de leefbaarheid en cultuur-historische belangrijke punten verbeterd.

Plan Bekkerschool
De Vereniging had in 2010 met ongeloof en schrik kennis genomen van plannen voor de bouw van een appartementencomplex aan de rand van de schootsvelden. Wij hebben onze zorg kenbaar gemaakt aan het Gemeentebestuur.  Mede als gevolg van onze input is het plan voor  de locatie voormalige Bekkerschool aangepast  en is op belangrijke punten tegemoet gekomen aan de bezwaren van de Vereniging. De uitvoering is inmiddels gereed.

Model C Bekkersschool

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.