Genootschap Historie Naerden

Genootschap Historie Naerden

Het in 2017 opgerichte Genootschap Historie Naerden is een nieuwe subgroep van de vereniging.

Ze heeft haar eerste tentoonstelling in de burgerzaal van het oude stadhuis gewijd aan de bouw van het erachter gelegen stadskantoor van Naarden in 1982. Nu de sloop van het stadskantoor van Naarden heeft plaatsgevonden kijken we terug naar de roerige tijd voorafgaand aan de bouw ervan. Met een tentoonstelling van tekeningen, maquettes en krantenknipsels werd een beeld gegeven van de protestacties van de bevolking van Naarden tegen de bouw van het grootschalige kantoor.

Tijdens de Monumentendagen 2020 heeft het Genootschap een kleine expositie  ingericht over de jaren ‘40 – ‘45 in Naarden. De zorgvuldig opgebouwde en met de hand uitgeschreven teksten werden vervaardigd door Coen Mulder. Hij gebruikte hiervoor zijn eigen dagboek.

Genootschap Historie Naerden